Språk
Dokument och laga... / Kommunal författn...

Kommunal författningssamling

En kommuns verksamhet styrs av en mängd lagar och förordningar. Vid sidan om kommunallagen har varje kommun ett antal lokala regler och föreskrifter som kommunfullmäktige fattar beslut om.

Från och med den 1 januari 2013 ska kommunens föreskrifter vara lätt åtkomliga på kommunens hemsida. Nedan framgår Hallstahammars kommuns styrande dokument indelade efter kategori.

Ibland kan det vara lite svårt att hitta bland alla dokument. Om du kom hit via din dator kan det underlätta att göra en sökning på webbsidan genom att trycka Ctrl + F på ditt tangentbord.

 

Arbetsordningar

 

Föreskrifter

  

Planer, policys och principer

 

Reglementen och riktlinjer

 

Stadgar

 

Taxor och avgifter