Språk
Organisation och ... / Dokument och laga...

Dokument och lagar som styr kommunen

  1. Kommunen styrs av ett antal reglementen och lokala föreskrifter.

Kommunal författningssamling

Lokala ordningsföreskrifter

Lokala hälsoskyddsföreskrifter