VA-arbete på Pilgatan i Hallstahammar - Hallstahammars kommun

Språk

VA-arbete på Pilgatan i Hallstahammar

2018-03-26 10:41

Pilgatan kommer att vara avstängd mellan Dalbyvägen och Bäckgatan på grund av arbete med vattenledningsnätet. Avstängningen gäller till och med 27 april. Det går att komma vidare in på området genom att följa hänvisningspilarna och all fordonstrafik ombeds att anpassa hastigheten med hänsyn till den aktuella situationen.