Språk

Nu startar asfalteringen

2018-05-04 14:38

Året har inletts med en snörik vinter och växlande temperatur vilket har varit påfrestande för beläggningen på våra gator och vägar. Planering och projektering för årets arbetsprogram har upprättats med lite mer fokus på tunga transportsträckor, nämligen Brånstaleden - Västeråsvägen – Sörkvarnsvägen som är i stort behov av beläggningsåtgärder. Äntligen är asfaltsäsongen igång och beläggningsarbetet startar redan på måndag den 7 maj. 

I år ska även vägombyggnationer ske på vissa ställen såsom avsmalningen/övergångsstället på Sörkvarnsvägen, sträckan på Starkgatan mellan bron och Bruksgatan samt Snevringevägen mellan Norra Kapellgatan och Trädgårdsgatan. 

 • Sörkvarnsvägen:
 • Sträcka 1: avsmalningen/övergångsstället
 • Sträcka 2: start vid avsmalningen/övergångsstället och fram till första bron.
 • Sträcka 3: övergångstället vid Kanthal i korsningen Sörkvarnsvägen- Hans Von Kantzows väg.

 

 Rondellerna på Sörkvarnsvägen/Västeråsvägen, sträckan mellan rondellerna och början av vägarna in och ut från rondellerna (Parkgatan- Hantverkargatan- Västeråsvägen)

 •  Västeråsvägen:
 • Sträcka 1: start efter rondellen och fram till infart till OKQ8
 • Sträcka 2: start övergångsställe vid Kortavägen och fram till Brånstalrondellen.
 •  Brånstaleden: hela sträckan.

 

Vi startar som nedan:

 •  V19:
 • Måndag: Fräsning Sörkvarnsvägen, Snevringevägen och Starkgatan
 • Tisdag: Fräsning Västeråsvägen
 • Onsdag: Fräsning Brånstaleden
 •  Möjligtvis börjar fräsningen på Brånstaleden redan på tisdag.

 

 • V.20
 • Måndag: Asfaltering Brånstaleden
 • Tisdag: Asfaltering Brånstaleden och Västeråsvägen
 • Onsdag: Asfaltering Starkgatan och Sörkvarnsvägen
 • Torsdag: Asfaltering Västeråsvägen(Rondellerna)

 

 Beläggningsarbetet kommer att pågå mellan kl. 06.00 och18.00.

Generellt blir det inga vägavstängningar. Trafiken kommer att regleras med trafikvakter och ett körfält är alltid öppet.

 Däremot behöver ett körfält stängas av vid arbetet med ombyggnationen av avsmalningen/övergångsstället på Sörkvarnsvägen. Om det är möjligt bör trafikanter välja en annan väg och vi tackar för allt överseende med de besvär som alla arbeten orsakar.

 Vid uppkomst av större trafikstörningar kommer rondellerna att asfalteras under nattetid för att minimera trafikstörningar.

 Kartan visar de prioriterade sträckorna.

 Kvarvarande sträckor på stråket är planerade att belägga under 2019.