Språk

Arbete med Vattenledningar på Trångfors, Lustigkulla och Gröndal

2018-04-24 12:19

Arbetet med att driftsätta vattenledningarna på Trångfors, Lustigkulla och Gröndal tyvärr har inte gått enligt planen. Vattentanken finns kvar så länge vattnet är avstängt och vi räknar med att samtliga boende ska ha vatten i sina kranar innan kvällen.