Språk

Vi förnyar vattenledningar på Bergslagsvägen

2017-09-19 11:14

Arbetet påbörjas under vecka 38 och vägen kommer helt eller delvis att behöva spärras av. Även en del infarter kommer att blockeras men alla påverkas inte samtidigt.

Tänk på följande:

  • Vattnet kommer att stängas av tillfälligt, Du som påverkas av planerade vattenavstängningar får ett meddelande i förväg men det kan förekomma oplanerade avstängningar som vi inte hinner meddela.
  • Grumligt vatten kan förekomma efter en avstängnin, Grumligheten är ofarlig. Undvik att tvätta ljus tvätt i samband med avstängningen. Spola en stund i första tappstället efter vatttenmätaren tills vattnet är klart igen.
  • Framkomligheten begränsas, Kör sakta och uppmärksamma tillfälliga trafikhänvisningar. Du kan behöva parkera din bil utanför tomten om vårt arbete blockerar din infart.
  • Säkerhet vid avspärrat område, För din och vår säkerhet ber vi dig att inte vistas innanför avspärrat område. Föräldrar, håll gärna ett extra vakande öga på barnen.
  • Vi ber om överseende med eventuella problem som vårt arbete orsakar. Vi jobbar för att du ska påverkas så lite som möjligt. Arbetet är nödvändigt för att vi även i fortsättningen ska kunna leverera ett bra och säkert dricksvatten till dig.

Om du har funderingar, synpunkter eller vill veta mer om arbetet är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter 0220-240 00 eller kundcenter@hallstahammar.se