Språk

Ny vägsträckning mot Olberga senarelagd

2017-03-31 11:21

Tidsplanen har förändrats för när olika arbetsmoment på Olbergavägen kommer att utföras. Omledningen av trafik för att göra klart runt nya bron över Kolbäcksån framflyttad till sommaren (juli).

Övriga arbeten kommer kunna utföras runt brofästet utan att stänga av eller leda om trafiken, och de sista arbetena runt bron utförs i juli.

Trafiken som åker på Olbergavägen kommer sedan att åka enligt markeringen på kartan nedan. Boende längs Olbergavägen mot bron kommer att kunna ta sig till sina fastigheter som tidigare, avstängningen sker närmare broläget. Boende i Stentorp och Kuppelkärret åker den nya vägen och svänger in från den.

Läs mer om arbetet med den nya vägen på Trafikverkets webbplats