Språk

Avstängning av Brånstaleden

2017-04-20 13:15

Som de flesta invånare säkert har märkt så är Brånstaleden avstängd mellan Asfaltvägen och cirkulationsplatsen. Anledningen till det är installation av ny gatubelysning på Brånstaleden och cykelvägen som löper parallellt. Avstängningen kommer att finnas kvar till och med 28 april. Under helgen kommer avstängningen dock att hävas tillfälligt.

Observera att hastigheten på Brånstaleden är sänkt till 30 km/tim till och med 18 maj.

Om det finns några frågor, kontakta gärna kundcenter på telefon 0220-240 00.