Språk

Vem förtjänar Västmanlands miljö- och klimatpris 2018?

2018-05-03 09:58

Nu kan du nominera någon till det nya priset Västmanlands miljö- och klimatpris som ges ut av Miljö- och klimatrådet Västmanland. Syftet är att uppmärksamma goda exempel på engagerat och effektivt miljöarbete. Det långsiktiga målet är att minska länets miljö- och klimatpåverkan och därmed uppnå länets vision att bli en miljö- och klimatförebild 2030.

Bild på fjärilPriset delas ut till framstående och innovativa satsningar inom miljö- och klimatområdet i Västmanlands län. Pristagaren ska genom sin satsning på ett förtjänstfullt sätt bidra till ökad hållbarhet i länet.

– Vi hoppas att införandet av det nya priset ska inspirera organisationer, företag, myndigheter men även enskilda personer ytterligare i att fortsätta bidra till en bättre miljö och klimat för alla som lever och verkar i länet idag och imorgon, säger landshövding Minoo Akhtarzand tillika ordförande i Miljö- och klimatrådet.

Nominera någon till priset

Finns det någon som du tycker bidrar till miljö- och klimatarbetet i Västmanlands län? Du kanske rent av vill nominera din egen organisation? Nominera någon på Miljö- och klimatrådets webbplats senast den 30 september.

Det är Miljö- och klimatrådet Västmanland som är jury och kommer dela ut priset den 21 november. Rådets medlemmar består av kommuner, organisationer, myndigheter och företag som är viktiga för miljöutvecklingen i länet. Representant från Hallstahammars kommun är kommunalråd Catarina Pettersson som sitter med som ledamot.