Språk

Vattenläckan i Gröndal reparerad - missfärgat vatten kan förekomma

2018-03-28 19:25

Vattenläckan är nu åtgärdad. Under en period kan vattnet vara missfärgat i samband med att vi spolar ledningarna men vattnet är tjänligt som dricksvatten. 

Dricksvattentankarna står kvar

Under tiden som spolningen pågår kommer två dricksvattentankar att stå utplaceras i området för den som ändå vill hämta vatten. När du hämtar vatten behöver du själv ta med ett kärl att fylla med vatten.

Ställena med vattentankar finns utmärkta med kryss på kartan:

  1. Dricksvattentank placerad vid Skanssjöns norra del, (vid Hans von Kantzows väg)
  2. Dricksvattentank placerad vid Lustigkullagrillen

Om det finns några frågor går det bra att kontakta kommunens kundcenter på telefon  0220-240 00.

Kartbild över området drabbat av vattenläckan Gröndal-Lustigkulla