Språk

Paddorna leker i Valstasjön

2018-04-26 14:04

Nu inför helgen och valborg vill vi tipsa om att besöka paddorna när de leker i Valstasjön.
Du ser deras skådespel bäst om du står vid jordvallen i sjöns södra del.

Det kommer under året fattas beslut i kommunen om att skapa ett naturreservat av området vid Valstasjön,
bland annat för att skydda paddor och andra groddjur.

Bild på padda