Språk

Utökat eldningsförbud i kommunen och i hela länet

2018-05-15 10:04

Den första juni utökades eldningsförbudet då länsstyrelsen tillsammans med länets räddningstjänster beslutat om generellt eldningsförbud utomhus i hela Västmanlands län. På grund av det torra vädret som råder är det förbjudet att göra upp eld eller grilla utomhus. Undantag från förbudet är om du grillar i trädgårdsgrill på egen tomtmark.

Eldningsförbudet innebär att man inte får elda eller grilla i naturen eller på allmän plats. Förbudet gäller även alla parker.

Undantag från förbudet är eldning i trädgårdsgrillar på egen tomtmark. Du får enbart använda icke gnistbildande bränsle, så som briketter eller kol. Engångsgrillar får inte användas.

Den som eldar är alltid ansvarig för elden.

Eldningsförbudet gäller tills vidare och upphör då räddningschef i beredskap meddelar detta.

Eldningsförbud