Språk

Det är eldningsförbud i hela kommunen

2018-05-15 10:04

På grund av det torra vädret råder det från och med 15 maj 2018 och tills vidare eldningsförbud i Hallstahammars kommun.

Eldningsförbudet innebär att man inte får elda eller grilla i naturen eller på allmän plats. Förbudet gäller även alla parker.

Det är tillåtet att elda i trädgårdsgrillar och på iordningställda grillplatser. Du får enbart använda icke gnistbildande bränsle, så som briketter eller kol. Engångsgrillar får inte användas.

Den som eldar är alltid ansvarig för elden.

Eldningsförbudet gäller tills vidare och upphör då räddningschef i beredskap meddelar detta.

Eldningsförbud