Språk
Anmälningspliktig... / Tjänstegaranti: A...

Tjänstegaranti: Anmälningspliktig åtgärd enligt plan och bygglagen

Hallstahammars kommun strävar efter att erbjuda medborgare, kunder och brukare tjänster med hög kvalitet. Våra tjänstegarantier är till för att tydliggöra vad du kan förvänta dig av Hallstahammars kommun.

Beskrivning av tjänst / service

Om du skall genomföra förändringar på din fastighet som innebär ett behov av anmälan enligt plan och bygglagen.

Vi lovar

Du får beslut inom 20 arbetsdagar efter att en komplett ansökan är inlämnad.

Ditt ansvar

En förutsättning för ovanstående garanti är att inlämnad ansökan är komplett.

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du inte får beslut om bygglov inom 20 arbetsdagar ger vi dig 25 % avdrag på avgiften.

Vid frågor / synpunkter kontakta gärna oss på:

Bygg och Miljöförvaltningen
Prästgårdsgatan 1
734 80 Hallstahammar
Tel: 0220-240 00 

Generella villkor, bestämmelser och principer avseende Hallstahammars kommuns tjänstegarantier

Handläggningstiden är antalet arbetsdagar mellan ”ankomsttid” och ”färdigtid”

  • Med ”färdigtid” avses tidpunkt när beslut är fattat vilket framgår av datumet på beslutet.
  • Med ”ankomsttid” avses tidpunkt när ansökan är komplett. Med tidpunkt avses datum för registrering av inkommen handling.

Tjänstegaranti avser ej ärenden som medför handläggning för politiska beslut i nämnd/styrelse. Om samråd med grannar behövs eller om tillståndsansökan går upp i nämnden kommer inte tjänstegarantin att gälla.    

Tjänstegarantier gäller ej under perioden 1 juni till 31 augusti.