Språk
Tunboskolan / Mentorer år 5

Mentorer år 5

  • Lärare år 5

Katarina Johnsson                Klasslärare

Anne-Li Leveby                     Klasslärare

Susanne Persson                  Förskollärare

Filip Brewitz                           So