Lindboskolan / Årskurs 9

Välkomna till år 9

Årskurs 9 består av fem undervisningsgrupper, 9:1 - 9:5.

Följande pedagoger är mentorer i år 9:

Lagledare
Stefan Lindberg Svenska/engelska

Tommy Rajahalme Naturorienterande ämnen
Freddy Lindgren Matematik
Richard Andersson Samhällsorienterande ämnen
Gabrielle Bejmar Hem- och konsumentkunskap
Eva Tunhielm Textilslöjd
Rocio Stampe Spanska
Berit Björk Svenska som andraspråk
Kerstin Gustafsson Svenska, Svensk/Engelska
Björn Westesson Fritidspedagog