Våra skolor / Lindboskolan

Lindboskolan

Skolans vackra ljushall. Foto: KG Stolt

Faktaruta

 Lindboskolan är en 6-9 skola i Hallstahammars tätort. Här går cirka 460 elever.

Lindboskolan ligger i centrala Hallstahammar mitt emellan Torsvägen och Eldsbodavägen med Kantzowska gymnasiet och ishallen Hallsta arena som närmaste grannar.

Till elever och vårdnadshavare på Lindboskolan!
Välkommen tillbaka efter sommarlovet och extra välkommen till dig som kommer till oss på Lindboskolan för första gången! Vi är glada att du väljer oss på Lindboskolan och hoppas att du ska få en bra tid här. På skolan arbetar vi målmedvetet för att du ska trivas bra, få arbetsro och nå goda resultat.

Vårt mål är att du ska få bra kunskaper och utveckla dina olika förmågor så att du står väl rustad inför framtiden. Exempel på dessa förmågor kan vara att se lösningar, uttrycka egna åsikter och att kritiskt kunna granska information.  

Vi som arbetar på Lindboskolan värnar även om ett gott samarbete med er vårdnadshavare. Tillsammans med er vill vi coacha era barn, så att de på bästa sätt lär sig hantera sin vardag, tar ansvar och utvecklar sitt självförtroende. Därigenom vill vi ge dem en så bra grund som möjligt att stå på inför det fortsatta livet.

Vi ser fram emot ett spännande läsår tillsammans!

Heléne Hodges / Rektor
Christer Andersson / Bitr. rektor