Språk
Våra grundskolor / Lindboskolan

Lindboskolan

Faktaruta

Läxhjälp

Vi erbjuder läxhjälp i åk 5:s klassrum udda veckor på tisdagar 14.30-16.00. Hit kan du komma om du ligger efter i något ämne p.g.a. sjukdom eller annan frånvaro, eller om du har svårt att förstå ett moment i undervisningen. Välkommen!

Den 8 juni 2017 gick flyttlasset

Se filmen och läs om hur eleverna var delaktiga i Fredhemskolans flytt till Lindbo.

Lindboskolan ligger i centrala Hallstahammar mitt emellan Torsvägen och Eldsbodavägen med Parkskolan och ishallen HallstaArena som närmaste grannar.

Lindboskolan fungerade som högstadieskola från det att skolan byggdes 1960 till 2017. Till läsåret 2017/2018 har skolan anpassats både invändigt och utvändigt för att passa yngre elever, och är nu dimensionerad för tre parallella klasser i årskurserna ett till och med sex, samt förskoleklasser.

På Lindboskolan strävar vi efter att varje elev ska känna glädje och stolthet över att tillhöra vår skola. Vi vill att eleverna ska känna en lust att lära och att de ska ta ansvar för att skapa ett bra arbetsklimat för sig själva och sina kamrater. Vi har en nära kontakt med föräldrar och vårdnadshavare för att vi tillsammans ska ha en så gemensam bild som möjligt kring elevens utveckling.

Lärande, trygghet, respekt, ansvar och gemenskap är våra fem ledstjärnor som alla på Lindbo jobbar utifrån, varje dag, för att vi ska kunna lämna ifrån oss elever som lyckats bli sitt allra bästa jag.

Du, varmt välkommen till oss!

Med vänlig hälsning

Stefan Lindberg
Rektor

Logga in på InfoMentor

Du följer ditt barns skolgång via InfoMentor. Inloggningsuppgifter får du via din skola. Fråga ditt barns klasslärare.

Läs mer om InfoMentor här